Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT067X
- stavebniceAutor:
Lukáš Herudek
První série:
01.2017
Napájecí napětí:
12 V
Proudový odběr:
max 300 mA
Spínaný proud odporové zátěže (max.):
AC 125 V / 15 A, DC 24V / 15 A
Rozměry DPS:
116 x 44 mm

PDF návod
identický s přikládaným

Infračervené dálkové ovládání (relé deska)
PT067X, stavebnice

PT067 - Infračervené dálkové ovládání (relé deska)Zakoupili jste si stavebnici PT067X, rozšiřující desku se šesti relé. Stavebnice je určena zejména pro situace, kdy potřebujeme připojit výkonový spotřebič k řídící logice, která sama svým výkonem k ovládání spotřebiče nestačí. Takovým příkladem může být například připojení ke stavebnici PT067R – Infračervené dálkové ovládání (přijímač), kde lze s pomocí stavebnice PT067X posílit dálkově ovládané výstupy. Následně je tak možné ovládat například světla, garážová vrata, čerpadla, ventilátory apod.

Koupit kompletní stavebniciZAPOJENÍ

 

PT067 - Infračervené dálkové ovládání (relé deska)

 

Schéma sestává ze šesti totožných částí tvořených pouze třemi součástkami – svorkovnicí, relé a ochrannou diodou, která chrání ostatní zařízení připojená ke stejnému napájení proti napěťovým špičkám vznikajícím při odpojení cívky relé.

OVLÁDÁNÍ

Na jumper označený „+1“ je potřeba přivést napájecí napětí použitých relé, v našem případě tedy 12 V.
Přivedením záporného pólu napájecího napětí na svorky J1 až J6 dojde k sepnutí příslušného relé.

KONSTRUKCE

 

PT067 - Infračervené dálkové ovládání (relé deska)

PT067 - Infračervené dálkové ovládání (relé deska)

 

Pořadí konstrukčních úkonů: Řiďte se instrukcemi uvedenými na zavíracím obalu.
Začněte osazením diod D1 až D6, pozor na polaritu, pruh na potisku odpovídá pruhu na diodě, tedy její katodě. Dále osaďte svorkovnice. Po následném osazení všech relé máte hotovo.
Připojení ke stavebnici PT067R můžete provést buďto přímým připojením, nebo s pomocí pravoúhlé jumper lišty.

SEZNAM SOUČÁSTEK

 

PT067 - Infračervené dálkové ovládání (relé deska)