Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT069
- stavebniceAutor:
Lukáš Tatarin
První série:
07. 2017
Napájecí napětí:
4-16 V
Proudový odběr:
8 - 120 mA
Rozměry DPS:
67 x 40

PDF návod
identický s přikládaným 

Blikající šipka
PT069, stavebnice

ZPT069 - Blikající šipkaakoupili jste si stavebnici blikající šipky, která se vyznačuje minimem součástek a jednoduchou konstrukcí. Navíc díky jednostrannému plošnému spoji je stavebnice vhodná pro úplné začátečníky, kteří se s elektronikou teprve seznamují. Rychlost blikání lze nastavit zhruba od jednoho proběhnutí za sekundu až k trvalému svitu. Možnost napájení stavebnice z 9V baterie (není součástí balení) dělá celé zařízení plně mobilním a umožňuje jeho instalaci kdekoliv, kde je třeba zřetelné a netradiční označení správného směru.

Koupit kompletní stavebniciZAPOJENÍ

Základem zapojení je obvod CMOS 4017 – dekadický čítač. V počátečním stavu je na výstupu Q0 log. 1 a na všech ostatních log. 0. S každým pulzem přivedeným na pin 14 (CLK) se hodnota čítače zvýší o jedna. Pak bude na výstupu Q1 log. 1 a na všech ostatních log. 0, včetně Q0, kde byla předtím log. 1. S dalším pulzem na CLK se proces posouvá vpřed. Když je čítač ve stavu, kdy je na výstupu Q9 log. 1 a na vstup CLK přijde pulz, tak dojde k přetečení čítače (tzv. overflow). Obvod začne čítat od začátku, jako kdyby byl resetován, a proces se opakuje. V podstatě se obvod chová podobně jako 10-ti bitový posuvný registr. Postupný posun log. 1 na výstupech obvodu vyvolá pomocí připojených LED dojem běžícího světla. V našem případě ve tvaru šipky. Jako generátor pulzů je zde využit obvod NE555 v zapojení astabilního klopného obvodu. Kombinace C1, R1 a TR1 určuje frekvenci generátoru. Změnou parametrů jedné ze součástek (odporu TR1) dosáhneme změny frekvence a tím pádem i rychlosti blikání či posunu.

KONSTUKCE A OŽIVENÍ

Řídíme se pokyny uvedenými na zavíracím obalu. Nejprve osadíme všech 7 propojek označených na DPS jako PR1-PR7. Propojku také osadíme místo rezistoru R2, který má odpor 0R. Jako drát můžeme použít vývody LED, jež přiměřeně zkrátíme, tak aby je bylo možné posléze ještě zapájet! Pokračujeme v osazení patic, R1, C1, TR1 a svorkovnice. Jako poslední pájíme samotné LED. Zde si můžeme zvolit, jestli je osadíme nadoraz, jako na obrázku, nebo o něco výše, tak aby pak vyčnívali z případné krabičky nebo krytu. Pájení LED s určitým distancem je obtížnější, neboť je třeba zachovat stejnou vzdálenost od DPS. Proto doporučujeme zapájet u každé LED jen jeden vývod, všechny vyrovnat a teprve, když jsme s výsledkem spokojení, zapájet zbytek vývodů.

PT069 - Blikající šipka

Po důkladné kontrole spojů zasuneme do patic integrované obvody a připojíme napájení. Otáčením trimru doprava zvyšujeme frekvenci a tím i rychlost blikání. Otáčením doleva pak rychlost snižujeme.


PT069 - Blikající šipka

PT069 - Blikající šipka


SEZNAM SOUČÁSTEK