Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT020
- modulAutor:
Richard Vacula
První série:
07.2006
Napájecí napětí:
12 / 24 V (dle typu)
Proudový odběr:
max 150mA
Rozměry DPS:
59,7 x 41,9mm
Rozměry modulu:
30 x 48 x 66 mm
Nastavitelné opoždění:
0 - 15 sec. při 24V
0 - 30 sec. při 12V
Vstupy:
- 12/24V napájení
- GND kostra
- KM zapojuje se
za kontrolku maziva
- OBR kladný spínaný
spínaný výstup pro
obrysová světla do 15A
- TLM kladný / záporný
(kostra) výstup pro tlumená
světla do 15A

PDF návod
identický s přikládaným

 

Automatické rozsvěcování světel automobilů
PT020, modul
PT020_maly.jpgZakoupený modul prošel testem funkčnosti ještě před zakoupením. Slouží pro opožděné sepnutí světel po nastartování motoru. Vyrábí se ve čtyřec h variantách, uvedeno na obalu:

PT020.12+ Napájecí napětí 12V, při sepnutí na výstupu TLM kladný pól.
PT020.24+ Napájecí napětí 24V, při sepnutí na výstupu TLM kladný pól.
PT020.12- Napájecí napětí 12V, při sepnutí na výstupu TLM kostra.
PT020.24- Napájecí napětí 24V, při sepnutí na výstupu TLM kostra.
Modul nemá atest pro připojení k motorovým vozidlům, je vyráběn pro servisní účely.                        

Koupit kompletní modulPopis zapojení

PT020_schema.jpg

PT020_kmzapojeni.jpgSpínání relé se řídí dle tlaku oleje. Pokud je automobil nenastartovaný, tlakový spínač je sepnut a do vstupu modulu KM je přiváděna kostra automobilu. Jakmile však nastartujete, po chvíli se tlakový spínač rozepne, kontrolka maziva zhasne a na vstupu KM modulu se objeví kladný potenciál (přes vlákno žárovky či propustný směr LED diody), přes trimr TR1 se nabíjí kondenzátory C1 a C2 (rychlost nabíjení je závislá na natočení trimru) a odporem R1 přivedeme napětí pro sepnutí tranzistoru do jeho báze. Jakmile jsou kondenzátory dostatečně nabity, dojde k sepnutí tranzistoru a tím i dvou relé (buď na 24 nebo 12V dle typu modulu). Na výstupech se objeví napětí nutná pro rozsvícení světel či sepnutí vnitřního relé automobilu ovládajícího světla. Některá auta používající relé pro spínání světel vyžadují přivedení kostry, nikoli +12/24V (například Škoda Felicia), proto lze zakoupit verze s výstupem kladným pro obrysová světla a záporným pro tlumená. Po vypnutí motoru dojde opět k sepnutí tlakového spínače a kondenzátory se přes diodu D3 okamžitě vybijí - dojde ke zhasnutí světel.

Instalace do auta

 PT020_zapplus.jpg

PT020_zapminus.jpg

Vstup KM lze napojit nejen za kontrolku maziva, ale kamkoli, kde se po nastartování objeví napájecí napětí a po vypnutí motoru kostra - v horším případě žádný potenciál - tady však zhasnutí světel předchází menší prodleva, neboť se kondenzátory nevybijí okamžitě. Nabízí se tak kontrola nabíjení a další místa, kam vstup KM zapojit. Trimrem TR1 nastavíme natočením zpoždění zapnutí od startu auta. Pro 12V verzi je rozumný rozsah nastavování do poloviny trimru, u 24V verze již můžeme využít celého rozsahu.

Rozpis součástek

PT020_souc.jpg

Plošný spoj

PT020 - Automatické rozsvěcování světel automobilů

PT020 - Automatické rozsvěcování světel automobilů

Fotografická příloha 

PT020_img1.jpg

PT020_img2.jpg

PT020_img3.jpg