Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT007
- stavebniceAutor:
klasické schéma kor.
zesilovače s OZ,
DPS: Richard Vacula
První série:
12.2005
Napájecí napětí:
+/- 9-18V
Proudový odběr:
max 15mA (při +/- 15V)
Rozměry DPS:
71x38mm

při +/- 15V :

Zesílení:
Dle osazení 30/60dB
Odstup signál/šum:
>60dB
Frekvenční rozsah:
30Hz - 30kHz

PDF návod
identický s přikládaným

Kytarový a mikrofonní korekční předzesilovač
PT007, stavebnice
nahledZakoupili jste si stavebnici PT007, která slouží pro předzesílení zvuku ze snímačů elektrické kytary, baskytary či mikrofonu. Tři potenciometry umožňují regulaci hlasitosti, basů a výšek. Celé zapojení neodebírá více než 15mA.
 
 
 


Popis zapojení

Základními stavebními kameny celého obvodu jsou dva integrované obvody, operační zesilovače B081 (TL071, TL081). Jejich úkolem je pokrývat ztráty způsobené korektory basů a výšek. Předzesilovač je odolný proti přebuzení, nezakmitává a ani nemá tendenci zkreslovat signál. To je velmi důležité, neboť je regulace hlasitosti umístěna až na samotném konci cesty signálu v zapojení, což umožní lepší odstup signál / šum. Výstup druhého operačního zesilovače IO2 je nízkoohmový, to umožní stavebnici připojit k téměř libovolnému koncovému zesilovači. Pokud by i tak nastaly problémy, lze výstupní kondenzátor C11 zvětšit až na 10m, nebo dokonce i úplně vypustit. Vše je na vašem uvážení, zaleží na zařízení, ke kterému budete tento stroj připojovat. Při použití koncového zesilovače PT002 či PT003 z naší série stavebnic však nejsou žádné úpravy nutné. Operační zesilovače jsou v neinvertujícím zapojení, tedy zesílení obvodu se dá velice jednoduše spočítat poměrem odporů. (Neinvertující vstup je označen +, invertující naopak - ) Pro IO1 platí: zesílení bude rovno (R2+R3)/R2, pro IO2: (R9+R10)/R9. Kondenzátory C2 a C3 zabraňují vysokofrekvenčnímu rozkmitu. Následuje klasický blok zapojení korekčních členů - regulace basů a výšek. C4 spolu s P3 100k tvoří horní propust s mezním kmitočtem asi 30Hz. Změnou kapacity C4 lze měnit mezní kmitočet filtru. Čím větší kapacita, tím menší mezní kmitočet a naopak. Pokud chcete zapojení používat pro předzesílení mikrofonu, kondenzátor C12 nahradíte propojkou. Zesílení je tak rovno 1000, tedy 60dB. Pro kytaru jsou v rozpisu součástek hodnoty na druhém místě. Zesílení je potom rovno cca 30dB. Pomocí změny hodnot součástek se samozřejmě můžeme dostat až k běžnému linkovému korekčnímu zesilovači. Viz hodnoty na třetí pozici. Tyto součástky už ovšem nejsou součástí stavebnice.


Konstrukce

Řiďte se zásad, které jsou uvedeny na zavíracím kartonu. Pozor, potenciometry pájejte ze strany plošných spojů - DPS je navržen tak, aby bylo možno připevnit jakýkoli konstrukční typ potenciometru, na fotce jsou zapájeny ze strany součástek pro lepší vzhled. C6 je na desce tvořen 2 kondenzátory 1u zapojených paralelně.

 

Rozpis součástek