Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT002
- stavebniceAutor:
Richard Vacula
První série:
02.2005 (06.2006 akt.)
Napájecí napětí:
+/- 10-42V
Proudový odběr:
V klidu, U=30V, při:
MUTE - 13mA
STBY - 1mA
PLAY - 40mA
Rozměry DPS:
74x61mm
Výstupní výkon:
U = +/- 36V:
Rz = 4 ohm - 100W
Rz = 8 ohm - 70W
Vstupní citlivost:
650mV
IN / OUT impedance:
22k ohm / min 4 ohm
Zkreslení (U=+/-27V):
5W, f=1kHz:
0,005%
50W, f=0,02-20kHz:
0,1%
Fr. rozsah při -3dB:
0,02 - 100kHz

PDF návod
identický s přikládaným

Koncový mono DMOS zesilovač 100W s TDA7294
PT002, stavebnice

Zakoupili jste si stavebnici kvalitního Hi-Fi zesilovače pracujícího ve třídě AB. Díky svým malým rozměrům, ochranám proti zkratu na výstupu, přehřátí a možnosti připevnění přímo ke kovové skříni najde své využití jistě na mnoha místech. Ať už to je ozvučování koncertů či montáž do komba, například pro kytaru. Proudové rázy do reproduktoru při zapnutí a vypnutí zesilovače jsou u tohoto obvodu minimální. Pozor, zařízení pracuje s poměrně dost velkými proudy i napětími. Vyvarujte se dotykům napájecího napětí. Nechytejte stavebnici do obou rukou, je-li pod napětím. Naše společnost nezodpovídá za následky způsobené neodbornou manipulací. Užívání na vlastní riziko. Testováno 50h, z toho 5h při maximálním zatížení. Rizika zničení stavebnice jsou minimální, pokud napájecí napětí nezapojíte jinak, než je napsáno na DPS (plošném spoji). TATO STAVEBNICE SE JIŽ NEPRODÁVÁ, NÁHRADOU JE KONSTRUKČNĚ JEDNODUŠŠÍ A MODULOVĚ ZALOŽENÁ PT002B !Schéma zapojení

Jedná se o doporučené zapojení obvodu TDA7294 firmy SGS THOMSON. Vše podstatné se skrývá v samotném IO. Jak předzesilovač, tak i koncový stupeň DMOS, funkce MUTE, STBY, ochrany proti přehřátí, zkratu na výstupu. Kondenzátory C6 a C8 jsou tzv. filtrační a pokrývají odběrové špičky; není tedy nutné dimenzovat napájecí zdroj na výkon, který se nebude využívat trvale. Například zvuk bicích při úderu způsobí několikanásobně vyšší odběr ze zdroje, než odpovídá jeho střední hodnotě. Tyto kondenzátory především zamezí vzniku zkreslení, vznikajícího právě při silných signálech v důsledku nadměrných úbytků napětí ve zdroji.

 

schema

Kondenzátory C7 a C9 zlepšují stabilitu zesilovače proti vf zákmitům. Rezistor R3 mezi vývody 2 a 14 zajišťuje zápornou zpětnou vazbu jak stejnosměrnou (stabilizuje pracovní bod, resp. stejnosměrné napětí na výstupu), tak společně s R2 vazbu střídavou. Ta určuje celkové zesílení, zmenšuje zkreslení a vyrovnává kmitočtovou charakteristiku zesilovače. Zde uvedené hodnoty jsou doporučené výrobcem, pro dosažení nejlepších parametrů, lze je však v případě potřeby v určitých mezích měnit. Pokud tedy například potřebujete omezit výkon zesilovače z důvodu menšího chladiče nebo máte reproduktorové soustavy pro menší výkony a chcete se vyvarovat jejich zničení, stačí zvýšením hodnoty R2 nebo snížením hodnoty R3 zmenšit zesílení. Kondenzátor C1 stejnosměrně odděluje vstup zesilovače od zdroje signálu, aby neovlivnil stejnosměrný pracovní bod zesilovače. Přes přepínače a rezistory R4 a R5 přivádíme napětí pro STBY (Stand By) a MUTE. C3 a C4 umožňují plynulou aktivaci i deaktivaci těchto funkcí.

PT002

Konstrukce

Osadíme plošný spoj PT002 (dodává se se zelenou nepájivou maskou, potiskem součástek a vyvrtaný automatem CNC), který je navržen tak, aby se z vnějšího prostředí dostávalo co možná nejmenší možné rušení a zároveň odpovídal proudovému zatížení. Proto jsou napájecí a výstupní spoje co nejširší. Je použit cuprex FR4 s 35μm silnou měděnou fólií.

dpsshora

Pořadí osazování: 1. odpory 2. kondenzátory MKT 5mm 3. svorkovnice 4. přepínače 5. ostatní kondenzátory 6. TDA7294

dpszespod

Pozor, TDA7294 pájejte jako poslední a snažte se co nejkratší dobu. Pájejte svědomitě tak, aby nedošlo ke studeným spojům. Plošným spojem prochází velké proudy, jedině kvalitní konstrukcí docílíte minimálních rizik. Spoj vedoucí výstupní signál je v jednom místě zúžený. Není zde nanesena nepájivá maska. Na toto místo naneste kapku cínu pro zlepšení vodivosti a možnosti většího zatížení bez rizika spálení cesty. Máte dvě možnosti, jak zkompletovat stavebnici:

A: Nehodláte využívat funkce STBY a MUTE. Potom přepínače SW1 a 2 zapájíte přímo do spoje a jejich poloha bude pro chod zesilovače nahoře. Při tomto zapojení, které vychází přímo ze schématu, lze funkce pouze deaktivovat, nikoli okamžitě zapnout. Aktivace je možná pouze přepnutím přepínačů před zapnutím zesilovače a při vybitých kondenzátorech. Využití: pro oživování, kdy chceme změřit klidový odběr ale později tyto funkce nevyužívat.
B: Hodláte využít funkcí. V tomto případě nebudou přepínače zapájeny do spoje (logicky, nebudete kvůli každé změně otevírat krabici nebo kombo), nýbrž vyvedeny ven pomocí vodičů (součást balení). Při tomto zapojení - viz obrázek, jsou funkce volitelné, možnost aktivace i deaktivace kdykoli během provozu. SW2 se zapojuje stejně jako SW1. Při obou konstrukcích je nutno na svorky MT a SB přivádět kladné napájecí napětí.

3d

To poslední, co je třeba při konstrukci učinit, je připevnit hliníkový profil, který umožní přímé přichycení ke kovovým skříním a jednodušší připevnění chladičů. Těleso je třeba nejprve navrtat - uprostřed díra pro přichycení IO, d=3mm, s navrtáním d=6mm zezadu do jedné čtvrtiny pro zapuštění hlavičky šroubku, aby se zadní stěna mohla přiložit celou plochou ke chladícímu elementu. Poté stačí podle potřeby vyvrtat díry na krajích profilu. A opět např. d=3mm se zavrtáním d=6mm do jedné čtvrtiny (2,5mm) jeho tloušťky. Viz reálný obrázek nahoře. Dostatečné odvádění tepla z IO zajistí hliníková deska o ploše 0,75dm2 a tloušťce 5mm. Součástí jsou šroubky a matičky usnadňující manipulaci s osazenou destičkou zesilovače při oživování. Tepelný odpor vnějšího chladiče: 0,8K/W.

zdroj

Pokud si nevíte rady se symetrickým zdrojem napětí, zde je přiloženo doporučené otestované a dobře fungující schéma zapojení. Transformátor nejlépe toroidní, min 150W, optimálně 2x25V/200W. Pojistky chrání zdroj i zesilovač před destrukcí. LED diody indikují napětí na obou větvích. Jakmile nesvítí například LED1, víte, že je spálená pojistka, nebo jiný problém u kladného napájení. Kondenzátory C1 a C5 jsou filtrační. Minimální doporučená hodnota 5mF, ale vyšší hodnoty mohou jedině prospět - menšímu brumu. Pak už záleží jen na tom, kolik financí jste ochotni investovat do zdroje a jeho kvality, protože srovnatelně s kapacitou kondenzátorů roste i jejich cena. Při větší míře zájmu jsme ochotni zdroj s DPS a všemi díly prodávat jako stavebnici. Cena by se však pohybovala kolem 1000Kč.

ZDROJ NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNICE

Oživení

Zařízení není nutno nijak oživovat. Při správné konstrukci, dostatečně dimenzovaném zdroji pracuje na první zapojení. V žádném případě nezapínejte zesilovač bez připevněného chladiče. Hrozí destrukce nebo snížení kvality reprodukce.

 

R1, R3, R4

22k

C1

MKT 220 - 1000n

C6, C8

1000u/50V

R2

680

C2, C5

22u/50V

C7, C9

MKT 100n/63V

R5

10k

C3, C4

10u/50V

IO1

TDA7294

 

 

 

 

Externí spolupráce: Jaroslav Ferst - závěrečná úprava návodu